Double Key Foundation Opent gesloten deuren

Double Key Foundation (DKF) is een non-profit stichting die steun verleent aan evangelisatie- en andere kerkelijke activiteiten en daarmee samenvallende sociale steunverlening in diverse landen zoals Ethiopië, Zambia, Rusland. Bekostigen van scholing van kerkenwerkers en steun aan kerkenwerkers neemt een voorname plaats is. Ook in Nederland kunnen actieve organisaties met een ANBI status voor steun in aanmerking komen.

Vanaf 2005 tot 2018 was Ethiopië prioriteit land. Vanaf 2018 komen ook aanverwante Nederlandse stichtingen werkzaam in meerdere landen voor onze steun in aanmerking.

DKF is niet actief op het gebied van fondswerving maar ontvangt haar inkomsten van enkele particulieren en bedrijven.