Double Key Foundation Opent gesloten deuren

DKF heeft in 2018 opnieuw haar beleid gedefinieerd. De aanpassingen in het beleid worden ingegeven door de gevorderde leeftijd van de bestuursvoorzitter en uitvoerder van de werkzaamheden Klaas de Wit. Hierdoor wordt in de komende tijd het accent van zelf aansturen van projecten verlegd naar het steunen van stichtingen die een vergelijkbaar beleid voeren. De doelen die gesteund worden hebben zich mede daardoor verbreed van overwegend projecten in Ethiopië naar vergelijkbare projecten in meerdere landen, waaronder ook meer in Nederland.

Steun aan kerkenwerk en daaraan verwante activiteiten, zoals diaconaal werk, bijbelverspreiding en steun aan kerken in derdewereldlanden hebben prioriteit.

De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd. In Ethiopië blijft Pim Marijs van Stichting Addis Alem Agri Consult de lopende zaken behartigen. Dit betreft bijbelverspreiding, kinderbijbels, opleiding zondagschoolwerkers, uitgeven en verspreiden geestelijke lectuur, bekostigen opleiding aanstaande predikanten en evangelisten en wat daarmee samenvalt.

De steun aan de Amanuel school in Dukem is in 2018 beëindigd.

Onder andere de steun aan Stichting Friedensstimme Nederland is uitgebreid.

Gezien negatieve ervaringen bij partners buiten Nederland is besloten geen foto’s meer op de website te plaatsen en zeer terughoudend te zijn in het noemen van partners waarmee wordt samen gewerkt.