Double Key Foundation Opent gesloten deuren

De inkomsten van DKF komen van een beperkt aantal donoren. DKF voert geen fondswervingsbeleid.

Van partners wordt verwacht dat zij transparant zijn over de besteding van de donaties die zij ontvangen.

Registeraccountant De Waal in Bodegraven stelt jaarlijks de jaarrekening samen. In de dan eerstvolgende bestuursvergadering wordt de jaarrekening vastgesteld.

DKF heeft de ANBI-status. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Klik hier om de jaarrekeningen 2012-2013 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2014 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2015 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2016 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2017 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2018 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2019 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2020 te zien.

Klik hier om de jaarrekening van 2021 te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2022 te zien.

Klik hier om de pubiclatie-anbi-informatie 2020 te zien.