Double Key Foundation Opent gesloten deuren

DKF heeft in 2018 opnieuw haar beleid gedefinieerd. De uitvoering vindt plaats vanaf 2019 en volgende jaren. De aanpassingen in het beleid werden ingegeven door de gevorderde leeftijd van de bestuursvoorzitter en uitvoerder van de werkzaamheden Klaas de Wit. Hierdoor is het accent van zelf aansturen van projecten verlegd naar het steunen van stichtingen die een vergelijkbaar beleid voeren. De doelen die gesteund worden hebben zich mede daardoor verbreed van overwegend projecten in Ethiopië naar vergelijkbare projecten in meerdere landen, waaronder ook meer in Nederland. DKF werkt uitsluitend samen met partners in Nederland met een ANBI erkenning.

Steun aan kerkenwerk en daaraan verwante activiteiten, zoals diaconaal werk, bijbelverspreiding en steun aan kerken in derdewereldlanden hebben prioriteit.

De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Naast de bestuursvoorzitter maken Maarten Lok en Jannemieke Klaasse-Geluk deel uit van het bestuur.

In Ethiopië zijn de activiteiten verder beperkt. Wel blijft steun mogelijk aan aanverwante stichtingen die in Ethiopië actief zijn.

Gezien negatieve ervaringen bij partners buiten Nederland worden geen foto's meer op de website geplaatst en zijn we zeer terughoudend met het noemen van partners waarmee wordt samengewerkt.